Kredyt pod kontrakt jest propozycją instrumentu finansowego z przeznaczeniem na realizację kontraktu na rzecz zarówno jednostek sektora publicznego jak i jednostek sektora prywatnego – dużych i wiarygodnych z punktu oceny przez banki i instytucje finansowe firm i korporacji.

Oferta tego typu kredytu skierowana jest do przedsiębiorców realizujących projekty o relatywnie wysokim stopniu zaangażowania w porównaniu z posiadanymi własnymi środkami finansowymi lub chcących zwiększyć poziom kapitału obrotowego w celu podniesienia potencjału firmy.

Wypłata kredytu następuje w określonych terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem realizacji danego kontraktu. Spłata kredytu powiązana jest ze spływem należności umownych dokonanych przez odbiorcę kontraktu na rzecz wykonawcy kontraktu. Banki umożliwiają spłatę raty kapitałowej w jednej racie balonowej na koniec okresu kontraktu, czasami także udzielając karencji w spłacie na okres 3.miesięcy – czas na odbiory.

Zabezpieczeniem kontraktu oprócz twardych zabezpieczeń może być cesja wierzytelności z kontraktu i takie propozycje dla Państwa przygotowałem.